Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Jest godzina:


Dzwonki:
1.   8:00 -   8:45
2.   8:50 -   9:35
3.   9:40 - 10:25
4. 10:35 - 11:20
5. 11:30 - 12:15
6. 12:30 - 13:15
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00
9. 15:05 - 15:50
Szkoła Podstawowa
im. Ludwiki Jakubowicz

ul. Szkolna 4
62-402 Ostrowite
woj. wielkopolskie
tel. 63 276-51-42
fax 63 276-51-42
Internet: http://www.spostrowite.pl
E-mail: sp.ostrowite@poczta.onet.pl


Podsumowanie II edcji projektu eSzkoła Wielkopolska- Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.

poniedziałek, 8 czerwiec 2015r.

2 czerwca grupy projektowe przedstawiły efekty swojej pracy. Przedstawili prezentacje multimedialne na temat projektu i tego co udało im się wypracoawć. Prace nad przygotowaniem biogramów wybranych postaci trwały kilka miesięcy. Uczniowie zaczęli pracę od zgłębiania informacji na temat biogramów. Było dużo pytań: jak się je pisze, jakie informacje powinny się w nich znaleźć? Co to jest źródło historyczne? I wiele innych. ...Zagłębili nosy w książkach. Tam znaleźli odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Zaopatrzeni w taką wiedzę ruszyli do bibliotek, muzeów, przeprowadzali wywiady z rodzinami, układali pytania do gry edukacyjnej o Wielkopolsce, zwiedzali miasta, oglądali pomniki. Po prostu wyruszyli śladami przeszłości. Wyszukane informacje i biogramy zamieścili na platformie internetowej- Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. A oto skrót informacji na temat bohaterów z ich biogramów:


Czesław Tomaszewski
to zasłużony dla społeczności lokalnej działacz i przedsiębiorca, dbający o rozwój i nowoczesne podejście do zagadnień związanych z rolnictwem. Wykorzystywał wszelkie możliwości działania, jakie były dostępne w trudnych latach powojennych. Swoją energię i zaangażowanie wkładał w rozwój gospodarstwa, ale także innych inspirował do działania. Okoliczni sąsiedzi widzieli w nim postępowego człowieka, często korzystali z jego rad i pomocy. W nowoczesnym podejściu pomogło mu wykształcenie rolnicze. Pan Czesław eksperymentował w produkcji roślin, konstruował maszyny i inne urządzenia. Widząc potrzebę samopomocy sąsiedzkiej utworzył Kółko Rolnicze w Jarotkach. Działał też w innych organizacjach, które funkcjonowały na terenie gminy i powiatu. Lubił spotkania z ludźmi, rozmowy na tematy związane z rozwojem, postępem i poszukiwaniem nowych rozwiązań. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Niewątpliwie jego praca przyczyniła się do rozwoju naszej gminy. Ogromne wrażenie robią dokonania Czesława Tomaszewskiego podczas II wojny światowej. Działał w konspiracji, walczył z Niemcami. Uratował wielu ludzi przed aresztowaniem Niemców. Czesław Tomaszewski jest bohaterem, który walczył o wolność.Z tej wywalczonej wolności korzystamy dziś wszyscy.Był człowiekiem, który zawsze miał swoje zdanie na dany temat. Cenił sobie życie rodzinne, zajmował się edukacją wnuków, ich rozwojem. Opowiadał im swoje wojenne przeżycia. Czytał dużo książek historycznych. Spotykał się z regionalistą, Stanisławem Garsztką, któremu opowiedział swoje przeżycia. Zostały one spisane i opublikowane w prasie lokalnej.


Stanisław Garsztka
to ceniony w społeczeństwie człowiek, który mimo przeciwności losu potrafił pokierować swoim życiem tak, aby było pełne i wartościowe. W dzieciństwie przeszedł gehennę związaną z wywózką na roboty przymusowe do Niemiec podczas II wojny światowej. Przeżycia te pozostawiły trwały ślad w jego życiu. Okres rekonwalescencji przypadł na okres jego młodości. Wytrwale pracował, otrzymał wiele nagród i podziękowań za rzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych. Na uwagę zasługuje także jego działalność w harcerstwie, którego zasadami i kodeksem kierował się od najmłodszych lat. Swoje pasje i zasady postępowania harcerza wpajał młodemu pokoleniu. Przeszedł całą drogę od przewodnika do tytułu harcmistrza. Był także cenionym działaczem społecznym, wielokrotnie pełnił funkcję radnego. Od zawsze pracował z dziećmi i młodzieżą, za co też został doceniony. Interesowała go historia, przeżycia ludzi wciągniętych w wir wydarzeń. Szczególnie miejsce w jego zainteresowaniach zajmował okres II wojny światowej. Zajął się gromadzeniem materiałów, dokumentów, źródeł historycznych. Zgłębiał historię "małej ojczyzny". Pisał artykuły w prasie lokalnej na temat regionu, powiatu słupeckiego i gminy Ostrowite. Działał w Słupeckim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym. Wygłaszał prelekcje historyczne w Muzeum Regionalnym. Opisywał także dzieje gminy Ostrowite, z której pochodził. Stanisław Garsztka był częstym gościem w szkołach, w których przedstawiał uczniom zagadnienia historyczne i opowiadał o swoich przeżyciach. Te opowieści były swoistymi lekcjami historii. Historia regionu stała się dla niego pasją.

II edycja e-Szkoła- Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan


Ruszyła II Edycja Projektu e-Szkoła- Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. W naszej szkole opiekunami grup projektowych zostali pan Adam Pliszka i pani Dorota Bryska. Naszym celem jest sporządzić kolejne biogramy osób, które związane są z gminą Ostrowite i Powiatem Słupeckim. Grupy zaczęły prace nad zbieraniem informacji. W tym celu przeglądają zasoby Internetowe, czasopisma lokalne oraz przeprowadzają wywiady i rozmowy z ciekawymi ludźmi. Wyjeżdżają na wycieczki, przeglądają biblioteki, muzea, kancelarie parafialne oraz redakcje gazet lokalnych. Grupa pana Adama Pliszki wybrała do opracowania biogramy Tadeusza Parysa i ks. Franciszka Szczygłowskiego. Grupa pani Doroty Bryska pracuje nad zgromadzeniem informacji na temat Stanisława Garsztki i Czesława Tomaszewskiego.

Podsumowanie projektu eSzkoła Wielkopolska.

piątek,18 czerwiec 2014r.


Dnia 18 czerwca 2014 roku odbyło się podsumowanie I edycji projektu eSzkoła Wielkopolska -Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.
Projekt realizowany jest w 226 szkołach podstawowych z całej Wielkopolski, bierze w nim udział 9 tysięcy uczniów. W ramach projektu nasza szkoła otrzymała możliwość stworzenia szkolnej serwerowni
z dostępem do bezprzewodowej sieci internetowej oraz korzystania
z laptopów i tabletów podczas pracy.
Projekt trwa przez 2 lata, będzie miał 2 edycje. Pierwsza trwała od stycznia do czerwca 2014 r.
Z naszej szkoły są dwie grupy projektowe, z których każda opracowała po 2 biogramy, osób związanych z naszą gminą i powiatem.
Do opracowania biogramów wybraliśmy osoby, które naszym zdaniem dokonały czegoś ważnego, miały wpływ na rozwój najbliższego nam otoczenia. Walczyli także o odzyskanie niepodległości Polski i naszej „małej ojczyzny”. Poprzez swoje działania zmieniali bieg historii i działali dla dobra wspólnego. Tworzyli wiersze i piosenki, uczyli innych sztuki czytania i życia. Są to następujące osoby: Ludwika Jakubowicz, Edward Fiszer, Feliks Tylman i Marian Zywert.
Zaprosiliœmy społeczność szkolną w podróż „Śladami Przeszłości” , którą my odbyliśmy i zaprezentowaliśmy efekty naszej pracy. Były prezentacje multimedialne, w których przedstawiliśmy jak przebiegała praca w grupach w ramach projektu. Zaprezentowaliśmy zebrane wiadomości i informacje w formie przygotowanych dekoracji, prezentacji i filmików.
Uczniowie zaprezentowali także poezję Edwarda Fiszera oraz jego piosenki. Wszyscy zaœpiewali piosenkę pt. „ Gdzie strumyk płynie z wolna” jego autorstwa.

Wizyta w Muzeum Regionalnym w Słupcy i w Kancelarji Parafialnej w Ostrowitem


piątek, 14 marca 2014r.


Od stycznia 2014 roku ruszyły prace dwóch zespołów uczniowskich w ramach projektu e-Szkoła-Wielkopolska -Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Po miesięcznej pracy i poszukiwaniu informacji grupy wybrały po dwie postaci, które znajdą się w encyklopedii. Zadaniem grup jest sporządzenie biogramów wybranych Wielkopolan. Grupa Doroty Bryski będzie opracowywać informacje na temat Feliksa Tylmana i Edwarda Fiszera. Grupa p. Beaty Kasprzyk zajmie się przygotowaniem biogramu Ludwiki Jakubowicz oraz Mariana Zywerta. Uczniowie chcą się dowiedzieć jak najwięcej o wybranych postaciach. W związku z tym przeszukują zasoby Internetu oraz księgi parafialne. Przeprowadzają wywiady i spotykają się z rodzinami tych osób. Odwiedzają Muzeum Regionalne w Słupcy w celu zdobycia obszernej wiedzy na temat wybranych postaci. Uczniowie wolny czas spędzają na odkrywaniu przeszłości. Czeka ich pracowity okres, projekt kończy się 31 maja.

Wizyta w Muzeum Regionalnym w Słupcy i w Kancelarji Parafialnej w Ostrowitempiątek, 14 marca 2014r.


W projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wraz z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan ma na celu zwrócić uwagę na bohaterów, którzy żyją (lub żyli) wśród nas. Wydobyć wielu z nich z zapomnienia, spopularyzować ich dokonania. Zamierzamy tym samym przekonać nie tylko dzieci, ale i dorosłych, że ludzi godnych szacunku i naśladowania można znaleŸć nie tylko na kartach podręczników szkolnych. Że mieszkają (lub mieszkali) w naszej gminie. Że to nasi bliscy, znajomi lub sąsiedzi. „Poszukiwaniem” kandydatów będą zajmowali się uczniowie naszej szkoły a biogramy wybranych osób opracują i zamieszczą w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan zgłoszeni do projektu uczniowie klas IV i V.
Opiekunami uczniów w projekcie będą: Pani Dorota Bryska i Pani Beata Kasprzyk.