Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Jest godzina:


Dzwonki:
1.   8:00 -   8:45
2.   8:55 -   9:40
3.   9:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:45 - 12:30
6. 12:40 - 13:25
7. 13:30 - 14:15
8. 14:20 - 15:05
9. 15:10 - 15:55
Szkoła Podstawowa
im. Ludwiki Jakubowicz

ul. Szkolna 4
62-402 Ostrowite
woj. wielkopolskie
tel. 63 276-51-42
fax 63 276-51-42
Internet: http://www.spostrowite.pl
E-mail: spostrowite@poczta.onet.plDOKUMENTY

Pobierz pliki [doc] MS Word:
Pliki do pobrania. [doc] MS Word:
Zestaw Podręczników Szkoły Podstawowej w Ostrowitem 2017/2018[.doc] MS Word:
Zestaw Podręczników Szkoły Podstawowej w Ostrowitem
Zestaw Podręczników klasa 2 gimnazjum.
Zestaw Podręczników klasa 3 gimnazjum.
Pobierz pliki [doc] MS Word:
Pliki do pobrania. [doc] MS Word:
Statut Szkoły [.pdf] :
Statut Szkoły Podstawowej w Ostrowitem


Nowe
Do pobrania na semestr [.doc] MS Word:
PROGRAM NAPRAWCZY DOTYCZĄCY PODNOSZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
ARKUSZ PRACY NAUCZYCIELA
ARKUSZ KLASYFIKACYJNY dla klas IV - VI
REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA
ARKUSZ SEMESTRALNEJ ANALIZY WYCHOWAWCZEJ
INFORMACJA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ARKUSZ KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
Kryteria oceniania w klasach I-III [.doc] MS Word:
kryteria oceniania w klasie III
kryteria oceniania w klasie II
kryteria oceniania w klasie I
PLAN PRACY SZKOŁY 2016-2017 [.doc] MS Word:
PLAN PRACY SZKOŁY 2015-2016
Plan pracy Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole 2016/2017[.doc] MS Word:
Plan pracy Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole 2015/2016
Program Profilaktyki 2016/2017[.doc] MS Word:
Program Profilaktyki 2015/2016
arkusz obserwacja diagnozujaca [.doc] MS Word:
arkusz obserwacja diagnozujaca
Arkusz monitorownia zaleconych form realizacjiPP[.doc] MS Word:
Arkusz monitorownia zaleconych form realizacjiPP
Monitorowanie realizacji wniosków wlasnych[.doc] MS Word:
Monitowanie realizacji wniosków wlasnych
Program Profilaktyki[.doc] MS Word:
Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Sprawozdanie z monitorowania[.doc] MS Word:
Sprawozdanie z monitorowania podstawyprogramowej nauczanego przedmiotu Wewnątrzszkolny system oceniania
Procedura przeprowadzenia sprawdzania wiedzy ucznia
Procedura przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
Regulamin pracy rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załącznik nr 1 do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zagospodarowanie czasu przebywania dzieci w przedszkolu [zał. 5]
Pobierz pliki [pdf] Adobe Reader: