Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Jest godzina:


Dzwonki:
1.   8:00 -   8:45
2.   8:55 -   9:40
3.   9:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:45 - 12:30
6. 12:40 - 13:25
7. 13:30 - 14:15
8. 14:20 - 15:05
9. 15:10 - 15:55

Szkoła Podstawowa
im. Ludwiki Jakubowicz

ul. Szkolna 4
62-402 Ostrowite
woj. wielkopolskie
tel. 63 276-51-42
fax 63 276-51-42
Internet: http://www.spostrowite.pl
E-mail: spostrowite@poczta.onet.pl

Zimowisko 2016

piątek, 08 stycznia 2015r.

ZIMOWISKO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROWITEM

Szczegóły pobierz plik "word" ZIMOWISKOLista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem na rok szkolny 2015/2016

1. Wojciechowska Maryna Zofia zam. Przecław
2. Tylman Wiktoria zam. Kąpiel
3. Wiśniewski Kacper zam. Szyszłowskie Hol.
4. Pozarzycki Natan zam. Siernicze Wielkie
5. Sobczak Julia zam. Świnna
6. Bryska Julia zam. Tomaszewo
7. Marszałkowski Nikodem zam. Tumidaj
8. Bełza Wiktoria zam. Szyszłowo
9. Kawa Patrycja Józefina zam. Ostrowite
10. Zbytniewska Zuzanna zam. Ostrowite
11. Karpińska Julia zam. Koszary Jarockie
12. Majtler Wojciech zam. Borówiec
13. Braciszewski Wiktor zam. Wiktorowo
14. Bartosik Antoni zam. Borówiec
15. Przybylska Oliwia zam. Kąpiel
16. Rogalska Karolina zam. Ostrowite


PREZUDIUM RADY RODZICÓW 2014/2015

Przewodnicząca Rady Rodziców - Paulina Przybył

Z-ca Przewodniczącego - Karina Nowak

Skarbnik - Alina Błaszkowska

Sekretarz - Teresa Fekner

Komisja Rewizyjna:
- Kamila Tylska
- Katarzyna Tylska
- Justyna Sikorska

Informacja o zajęciach pozalekcyjnych - koło plastyczne

poniedziałek, 15 wrzesień 2014r.


Zajęcia plastyczne odbywać się będą w piątki o godzinie 12.30 - 13.25 Na zajęciach realizowany jest program autorski do zajęć pozalekcyjnych:

„Podróż do magicznego świata sztuki”.

Ogólne założenia programowe

Założeniem programu jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Program koła plastycznego w dużym zakresie wybiega naprzeciw oczekiwaniom uczniów zainteresowanych tego typu zajęciami. Dopuszcza się płynność w doborze tematów i liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez ogólnej szkody dla koncepcji programu. Jednocześnie zakłada się możliwość zwiększonej realizacji tematów, jeœli oczekiwania nauczyciela i uczniów nie zostaną spełnione w zaplanowanym czasie. Prezentowany program zakłada indywidualną ekspresję plastyczną oraz twórcze działania grupowe.
Zajęcia koła plastycznego są przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów z klas nauczania zintegrowanego oraz klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku i możliwości manualnych uczestników. Zajęcia będš realizowane raz w tygodniu przez 45 min. Termin rozpoczęcia – wrzesień 2014.

Cel główny programu

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwoœci twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz docenianie znaczenia estetyki w życiu codziennym.

Dzieci przynoszą wskazane materiały plastyczne w miarę możliwości. Uczestnik zajęć nie jest zobowiązany do dysponowania wszystkimi materiałami plastycznymi. Zawsze ma zapewnione środki zastępcze.

Drodzy Rodzice

środa, 10 wrzesień 2014r.


Rada Rodziców, wzorem lat poprzednich planuje skupienie się na działaniach mających na celu pomoc dzieciom, głównie poprzez organizowanie i współfinansowanie imprez dla nich przeznaczonych, a także zakupu nagród. Oczywiście możliwoœci Rady Rodziców zależą od każdego z Was. Państwa wsparcie zapewni sprawne funkcjonowanie Rady w trakcie trwania roku szkolnego i umożliwi realizowanie kolejnych ciekawych inicjatyw oraz motywowania naszych dzieci do zwiększonego wysiłku w trakcie całego roku szkolnego.
Ze swojej strony Prezydium Rady Rodziców planuje szukać dodatkowych zródeł finansowania (poza wpłatami rodziców) co być może pozwoli na pomoc szkole w postaci współfinansowania zakupu pomocy naukowych lub drobnych elementów wyposażenia szkoły.
W imieniu społecznoœci szkolnej chciałabym bardzo serdecznie zachęcić Was do udzielenia wsparcia Naszej Szkoły. To Wasza pomoc zaowocuje realizację wielu naszych potrzeb. Jednakże nowe wyzwania, nowe potrzeby związane z funkcjonowaniem i rozwojem szkoły oraz poprawą warunków kształcenia Naszych dzieci, powodują prośbę o wsparcie.
Z poważaniem:
Przewodnicząca Rady Rodziców
Paulina Przybył

Regulamin Rady Rodziców[.doc] MS Word:
Regulamin Rady Rodziców