Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Jest godzina:


Dzwonki:
1.   8:00 -   8:45
2.   8:55 -   9:40
3.   9:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:45 - 12:30
6. 12:40 - 13:25
7. 13:30 - 14:15
8. 14:20 - 15:05
9. 15:10 - 15:55
Szkoła Podstawowa
im. Ludwiki Jakubowicz

ul. Szkolna 4
62-402 Ostrowite
woj. wielkopolskie
tel. 63 276-51-42
fax 63 276-51-42
Internet: http://www.spostrowite.pl
E-mail: spostrowite@poczta.onet.plPLAN PRACY SAMORZˇDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Spotkania Samorz±du Uczniowskiego będ± odbywały się na bież±co według aktualnych potrzeb a z udziałem dyrektora szkoły raz w miesi±cu.

WRZESIEŃ
1. Struktura organizacyjna SU- sekcje, zakres działania, obowi±zki.
2. Opracowanie rocznego planu pracy SU.
3. Organizacja dyskotek, zajęć uczniów klas IV – VI
4. Wykonanie gazetki ¶ciennej SU oraz poprowadzenie na niej aktualno¶ci.
5. Dzień Chłopca- dniem bez pytania, sprawdzianów i klasówek. Dziewczynki przebrane za chłopców również maj± ¶więto.

PA¬DZIERNIK
1. Dzień Nauczyciela – uroczysty apel z udziałem nauczycieli, okolicznościowe dekoracje, upominki
2. Ogłoszenie konkursu na „ Superklasę”
3. Porz±dkowanie grobów.
4.Współudział przy organizacji Dnia Papieskiego – rozprowadzanie kremówek

LISTOPAD
1. ¦więto Niepodległo¶ci – udział w uroczysto¶ciach
2 Dyskoteka andrzejkowa dla klas O-III oraz IV-VI szkoły podstawowej – a na nich wróżby i zabawy z nagrodami
3. Ogłoszenie konkursu bożonarodzeniowego na "„Najpiękniejszy ¶wi±teczny wystrój klasy”"

GRUDZIEŃ
1 Mikołajki – dzień bez pytania, sprawdzianów i klasówek dla osób, które przyjdą w mikołajkowych czapkach.
2. Słodki poczęstunek dla wszystkich uczniów.
3. Opłatek szkolny.
4. Rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego na akademii szkolnej.
5. Wysyłanie życzeń ¶wi±tecznych.

STYCZEŃ
1. Choinka noworoczna – współudział w organizacji.
2. Zebranie wiadomo¶ci i wykonanie gazetki prymusów

LUTY
1. Apel Walentynkowy – poczta walentynkowa.
2.Słodki poczęstunek dla wszystkich uczniów.
3. Zabawa karnawałowa dla klas 0-III. Konkursy, gry, zabawy.

MARZEC
1. Pierwszy Dzień Wiosny - uczniowie odgrywaj± rolę nauczycieli..
2. Dzień Kobiet - dniem bez pytania, sprawdzianów i klasówek. Chłopcy przebrani za dziewczynki również mają święto.

KWIECIEŃ
1. Dzień Ziemi – współudział w organizacji
2.Słodki poczęstunek na Wielkanoc.

MAJ
1. 3 maj – udział w uroczysto¶ciach w Mieczownicy

CZERWIEC
1. Dzień Rodziny – zabawy, rozgrywki sportowe.
2. Podsumowanie pracy Samorz±du Szkolnego w bież±cym roku szkolnym. 3. Rozstrzygnięcie konkursu na „Superklasę”. 4.Słodki poczęstunek lub lody 5.Zebranie wiadomo¶ci i wykonanie gazetki prymusów
PRZEZ CAŁY ROK
1. Udział w akcjach dobroczynnych.
2.Wprowadzenie skrzynki zaufania- można do niej wrzucać informacje o łamaniu statutu szkoły


Opracowali: opiekun samorz±du
• Danuta Tomczak……………………………………………………………………….

Przewodnicz±ca Samorz±du Uczniowskiego
• Beata Kaczmarek……………………………………………………………………….

Zastępca Przewodnicz±cej
• Piotr Miżejewski………………………………………………………..

Sekretarz I
• Aleksandra Walczak………………………………………………………………

Sekretarz
• Mikołaj Filipczak…………………………………………………………


REGULAMIN I PLAN PRACY SAMORZˇDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROWITEM "Pobierz"
REGULAMIN I PLAN PRACY SAMORZˇDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROWITEM[.doc] MS Word:
Pobierz regulamin

Zarz±d Samorz±du Uczniowskiego

Przewodnicz±ca
Beata Kaczmarek

Zastępca Przewodnicz±cej
Bartosz Miżejewski

Skarbnik
Aleksandra Walczak

Sekretarz
Mikołaj Filipczak

Samorz±d Uczniowski
Sekcja organizacyjna

Amelia Bojarska,
Zuzanna Pawlaczyk,
Marek M±kowski,
Mikołaj Filipczak,
Bartosz Miżejewski


Sekcja porz±dkowa

Wszyscy członkowie

Sekcja redakcyjna

Aleksandra JóĽwiak,
Beata Kaczmarek,
Aleksandra Walczak,
Julia Tylska,
Weronika Adamczyk

Sekcja kulturalno – o¶wiatowa (muzyczna)

Bartosz Miżejewski,
Bartosz Ratajewski,
Jakub Jankowski,
Mikołaj Filipczak


SZTANDAR
I Zmiana II Zmiana
Aleksandra Walczak Amelia Bojarska
Bartosz Miżejewski Mikołaj Filipczak
Weronika Adamczyk Julia Tylska